Adres : Nobel Avenue, 23
Amay Shopping Center, 5th Floor
Telefon : (99412) 598 84 95
Mail : [email protected]
İş vaxtları : Bazar ertəsi
Şənbə 09:00 - 18:00

Servis

service

Geodeziya isləri, geodeziya kəşfiyyatları


Bizim şirkət istənilən geodeziya işlərini (kəşfiyyatlarını), o cümlədən topoqrafik işlərinin operativ və keyfiyyətli yerinə yetirir. Biz həm sərmayeçi-tədqiqatçı şirkətlər həm də iri podratçıları üçün tədqiqatlar yerinə yetiririk.

Firmamızın geodeziya isləri (kəşfiyyatları), topoqrafik olanalma ye diger xidmətləri Fəaliyyət istiqamətləri üzrə “GeoTotal” şirkətinin xidmətlərini bir neçə əsas istiqamətlərə bölmək olar: - Aşağıdakı miqyaslarda: 1:500,1:1000, 1:2000, 1:5000 topoqrafik planalma eləcə də yeraltı və yerüstü tikililərin topoplanı (mühəndis kommunikasiyaları) Topoqrafik planların təzələnməsi Ağac-ba-ağac topoqragik planalma Çox iri miqyaslı topoplanı (landşaft layihəsi üzrə təməlaltıgeo) Miqyasları: 1:50, 1:100; - Geodezik şəbəkələrin tikilməsi və sonrakı inkişafının həyata keçirilməsi inşaat sahəsində geodeziya isləri (tikintinin geodezik müsaiəti) İnşaat üçün mühəndis geodeziya kəşfiyyatları (inşaat üçün mühəndis geodeziya işləri) Dayaq mərz şəbəkələrinin tikilməsi Tikinti-quraşdırma işlərinin geodezik müşaiəti - Tikinti prosesində nişanlanma işlərinin aparılması (layihənin naturaya keçirilməsi) Geodeziya icra çəkilişlərinin aparılması və geodeziya icra sənədləşməsinin hazırlanması Biz həmçinin xüsusi geodeziya islərini verinə yetiririk: bina və tikililərin geometrik parametrlərinin dəqiqliyinin geodeziya nəzarəti, geodeziya ekspertizası (sütunların şaquliliyinin yoxlanması); məkan geodeziya içlərinin aparılması (torpaq kütlələrinin həcminin təyin edilməsi); - fasadlar və daxili otaqlar daxil olmaqla buna və tikililərin ölçülməsi işlərinin yerinə yetirilməsi; istənilən digər geodeziya işləri Geodeziya kəşfiyyatları, planalma və başqa islər necə aparılır Şirkət işdə ən yeni avadanlıqlardan və qabaqcıl texnologiyadan istifadə edir. Geodeziya işləri və kəşfiyyatlar təcrübəli peşəkarlar tərəfindən aparılır. “GeoTotal” ümumi-baş podrat işi ilə məşğul olan şirkətlərə topoqrafiya işlərinin aparılmasını təklif edir. Biz Topoqrafiya işlərindən başqa bütün inşaat sahəsinin tam müşaiət etməyi, hər növ geodeziya işlərini və kəşfiyyatlarını həyata keçirməyi, lazımi sənədləşmələri hazırlamağı öz üzərimizə götürməyə hazırıq. “GeoTotal” xəritələrin təzələnməsi, baş planların tutulması, şaquli planlaşmaların və landşaft dizaynlarının yaradılması zamanı da topoplanlanma aparılır. Geodezik işləri və digər topoqrafik işlər və kəşfiyyatlar aparıldıqdan sonra nəticə sifarişçiyə plan şəklində kağız üzərində, eləcə də elektron şəkildə təqdim edilə bilər. Topoplanalma miqyası sifarişçinin tələbatından və miqyasa olan tələblərindən asılıdır - iri və kiçik miqyasların planlarını tərtib etmək üçün topoplanalma mövcuddur.Bizim şirkət sabit və demokratik qiymətlər təklif edir: “GeoTotal” və digər geodeziya firmalarını müqayisə edin - bizim bütün işlərimizin, kəşfiyyatlarımızın və çəkilişlərimizin qiyməyləri bazar qiymətlərindən aşağıd